משלוח עד לבית/עבודה ללא עלות • עד 7 ימי עסקים

תקנון רכישה באתר

כללי

לקוח נכבד, אנו מברכים אותך על קנייתך באתר spirulite.co.il. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קראו את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין חברת ספירו מעבדות בע"מ. הנך מחויב לקרוא הוראות תקנון זה, לפני ביצוע הזמנת מוצר.

אישור מצד הלקוח משמעו כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן. רשאי לרכוש מוצרים, כל תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, אשר ברשותו תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי, למעט דיינרס. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות התקנון הנ"ל זה לבין פרסומים אחרים לגבי אותו מוצר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

היה וחרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר או עם כל לקוח אחר רישומי המחשב בנוגע לפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה ברורה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

חברת ספירו מעבדות בע"מ רשאית לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדית, תוך פרסום התקנון המתוקן באתר. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. בעצם החתימה על התקנון מוסכם טרם הרכישה בזאת כי יש באפשרות החברה לשלוח מדי פעם עדכונים בריאותיים וחומר מקצועי ופרסומי אודות מוצרי החברה.

תשלום

החיוב לתשלום יתבצע באמצעות כרטיס האשראי בלבד, אשר את פרטיו תזין באתר. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל הקנייה המוצר לא יסופק לך והעסקה תבוטל. כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, יישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק ישראל ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: " הריבית החריגה"). כן יחויב הלקוח בתשלום בגין הוצאות גביה, משפטיות ושכ"ט עו"ד. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק. עסקת אשראי בתשלומים, תהיה עד 3 תשלומים.

אספקה ושילוח

אספקה ושילוח המוצרים יתבצע בהתאם לתנאים כמצוין בעמוד המכירה של המוצר- עד 7 ימי עסקים. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף מכירת הערכה ו/או המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). " כמו כן מעט לעט יתכנו עיכובים במסירת המוצר ללקוח אשר איננו בשליטת חברת ספירו מעבדות בע"מ.
על פי שיקול דעתה של חברת ספירו מעבדות בע"מ משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים)

אודות המוצר

אין באמור באתר או בכל פרסום אחר משום התחייבות או הבטחה לירידה במשקל. מובהר בזאת כי התוצאה הנה סובייקטיבית, קרי עשויה להשתנות מאדם לאדם וזאת בהתאם לחילוף חומרים, עיסוק בספורט, הרגלי אכילה ועוד. יש לשמור את המוצר במקום קריר ויבש. נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם, ילדים- יש להיוועץ ברופא.

פרסום ושיווק

חברת "ספירו מעבדות בע"מ רשאית לשלוח עדכונים בריאותיים ו/או חומר מקצועי ושיווקי אודות החברה ומוצריה לכל אדם הנכנס לאתר אשר השאיר את פרטיו ו/או רכש מוצר מסוים ממוצרי החברה, יובהר בזאת שפרטי הלקוח ישמשו אך ורק את החברה. ספירו מעבדות בע"מ רשאית לשלוח פרסומים שיווקיים ועדכונים למינם בכל אמצעי תקשורת בו השאיר הלקוח/מבקר באתר את פרטיו.

מדיניות החזרת מוצרים

בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 הרי שמדיניות החזרת מוצרים איננה חלה על תוספי מזון. על כן- מודגש בזאת כי לא ניתן לבטל את העסקה לאחר פתיחת המוצר, כמו כן, לקוח ביטל עסקה כאשר המוצר כבר נמסר לחברת המשלוחים אך טרם הגיע ליעדו הסופי, יחויב הלקוח בעלות המשלוח.